SAOPŠTENJE POVODOM NEDAVNO ODRŽANE TRIBINE PENZIONERA U PODGORICI

Saopštenje sa portala CDM i Vijesti.

saopštenje1.png

 

 

saop2.png