Upravni odbor Saveza penzionera obratio se Premijeru Milojku Spajiću

 Dopis Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Crne Gore