Saopštenje više udruženja penzionera iz Podgorice

Udruženje penzionera Crne Gore - za dostojan život Čovjeka na sastanku sa više mjesnih udruženja penzionera iz Podgorice

SAOPŠTENJE KOJE SU OBJAVILI CDM, VIJESTI, POBJEDA, AKTUELNO I MNOGE DRUGE INFORMATIVNE PLATFORME

 

 

sl_pg.jpg

 

sl_pg2.jpg