Reforma crnogorskog penzionog sistema

Pripremljen je dokument Osnovi reforme crnogorskog penzionog sistema. Biće ponuđen svim udruženjima penzionera za podršku nakon čega će se uputiti Vladi sa zahtjevom da se reformom penzionog sistema koji će biti efikasniji, bolji, bez diskriminacije i nefer tretmana penzionera.