ANKETA O TOME KOLIKA JE BRIGA DRŽAVE O STARIJIMM OSOBAMA

 U okviru projekta “Kakva nam država Crna Gora treba?” sprovedena je anketa o tome koliko se država brine o starim osobama. Mišljenje anketiranih je upozoravajuće!