Saopštenje za javnost od 23.3.2023.

ČIJE SU NAŠE PENZIJE ILI KO ZAVLAČI RUKU U NAŠ DŽEP???

Ovim putem želimo da članove NVO penzionera Crne Gore “Za život dostojan Čovjeka”, članove drugih penzionerskih udruženja i kompletnu crnogorsku javnost upoznamo sa poniženjem koje u kontinuitetu čelnici Fonda PIO čine crnogorskim penzionerima. Pri tome se, isto kao kod “pogrešno” obračunatog usklađivanja penzija za 2022. godinu, pri čemu su penzioneri zakinuti za čitavih 15 procenata, i ovaj put radi o drastičnom kršenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Naime, odlukom nekompletnog Upravnog odbora Fonda PIO od 16. marta ove godine, i to u nepotpunom sastavu pri čemu ne mislimo na broj članova nego na propisani zastupljenost pojedinih grupacija (tri člana UO su razriješena Odlukom Vlade CG), iz dnevnih medija smo saznali da su prilikom februarske isplate penzije penzionerima iste umanjenje za 1 €, kako je rečeno iz Fonda PIO, za postradalo područje od zemljotresa u Turskoj.

Ne sporimo da je humano pomoći ugroženima od razarajućih prirodnih pojava i smatramo da se i penzioneri shodno svojim mogućnostima trebaju pridružiti. Međutim, način na koji je to urađeno, iza leđa penzionera, bez da se prethodno zatraži njihovo mišljenje i pristanak po tom pitanju i sl., smatramo da je nezakonit i time nedopustiv. Naime, bez znanja penzionera, “neko” je svojom voljom od njihovih penzija uzeo jedan dio, što, kako je saopšteno u javnosti, ukupno iznosi preko 80.000 €. Dakle, na lično primanje, kakvo je penzija, bez pristanka ličnog primaoca, za navedeni iznos je umanjena penzija, pri čemu u fokusu naše pažnje nije toliko sam iznos, koliko je to način na koji je urađeno. Poznato je da svaki vid nasumične i samovoljne promjene iznosa ličnog primanja, koje je uređeno rješenjem o isplati (penzija, plata), ne može biti ni po kojem osnovu učinjen bez pristanka primaoca, u ovom slučaju penzionera, tako da se ovdje radi o grubom kršenju više zakona, sve do nivoa povrede osnovih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Crne Gore.

U smislu prethodno navedenog, i radi potpunog uvida javnosti Crne Gore, tražimo da se navedeno odluka objavi na sajtu Fonda PIO i da istu u što kraćem dostavite i našem Udruženju.

Drugo, imajući u vidu socijalno - ekonomski položaj većine penzionera, ovim putem zahtijevamo da se sljedećom isplatom penzija svim oštećenim penzionerima vrati nezakonito umanjenje.

Treće, predlažemo da se iz fonda postojećih redovno uplaćivanih članarina (koji na godišnjem nivou iznose skoro 1 milion €) isplati navedena sakupljena suma pomoći i time na zakonit način realizuje ovaj human gest penzionera Crne Gore. 

Četvrto, mislimo da ste ovakvim nepromišljenim postupkom propustili priliku da pozovete penzionere da na dobrovoljnoj osnovi odrede iznos koji bi bio izdvojen kao pomoć, čime bi se zasigurno prikupio značajano veći iznos od ovoga “nameta” na silu nametnutog građanima Crne Gore.

Sve prethodno navedene zahtijeve ističemo sa dobrom namjerom da vam pružimo priliku da se izvinite penzonerima i crnogorskoj javnosti, te da se navedena postupanja vrate u zakonske okvire kako bi izbjegli da konačno razriješeje ovog problema potražimo pred relevantnim državnim organima, sudskim putem i slično.

Ovo saopštenje će biti objavljeno na sajtu našeg Udruženja adresa: penzioneri2022.me, a isto ćemo, transparetosti radi, učiniti i sa vašim odgovorom, pa neka javnost Crne Gore procijeni moralni i zakonski kredibilitet ovakvog postupanja.