Saopštenje Fonda PIO nakon sastanka sa predstavnicima NVO Udruženje penzionera Crne Gore - za dostojan život Čovjeka