POZIVA ZA UČEŠĆE U JAVNOJ TRIBINI: SOCIJALNI I EKONOMSKI POLOŽAJ PENZIONERA

- DA LI NAŠ ŠVAJCERSKI MODEL DAJE PENZIJE NIŽE OD IZDVOJENIH DOPRINOSA TOKOM RADNOG VIJEKA OSIGURANIKA? 

- DA LI SU USKLAĐIVANJA PENZIJA REALNA U ODNOSU NA INFLACIJU I PROSJEČNU PLATU?

- DA LI JE DOŠLO DO DEFORMACIJE ODNOSA SVIH PENZIJA U ODNOSU NA MINIMALNU PENZIJU NAKON POVEĆANJA?

- DA LI SOCIJALNA DAVANJA OBMANJUJU I ZAMAGLJUJU NEADEKVATNO USKLAĐIVANE PENZIJA?

- DA LI JE DOŠLO KRAJNJE VRIJEME DA SE ZBOG NEDOSTATAKA I SLABOSTI PENZIONOG SISTEMA USPOSTAVI NOVI PENZIONI SISTEM?

- ZAŠTO JE IZOSTALA REFORMA PENZIONOG SISTEMA CRNE GORE I ŠTA BI TREBALA DA OBUHVATI?

 

DATUM ODRŽAVANJA: PETAK, 17.2.2023.GOD. 

MJESTO: KIC "BUDO TOMOVIĆ", MULTIMEDIJALNA SALA, POČETAK U 18H.